Dit jaar is de buitenlesdag verplaatst naar 22 september 2020. De dag is bedoeld om op een leuke manier een gezonde leefstijl onder leerlingen van het basisonderwijs te stimuleren. G-recreatie wil het liefst iedere dag een buitenlesdag maken? Wij zetten de voordelen van de creatieve buitenlessen op een rij en geven hierbij tips voor uw school en leerlingen.

De vele voordelen van buitenlessen;
Met de leerlingen naar buiten om ze meer te leren over de natuur: Dat gebeurt al langer. Door een portie frisse buitenlucht en actief bewegen, zorgen ervoor dat leerlingen beter presteren. Maar in de open lucht ook andere lessen verzorgen, dat gebeurt niet veel in ons land. Dit in vergelijking met andere landen zoals in Zweden. Daar worden buitenlessen ook wel “outdoor learning” genoemd met vakken als rekenen, taal, natuur en lichamelijke opvoeding lenen zich perfect voor deze buitenlessen.

“Buitenlesdag levert een bijdrage aan de ontwikkeling waarbij het pro-sociale gedrag wordt bevorderd”

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het buiten leren. Uit onderzoek is bewezen dat door buiten te leren de groepscohesie wordt verbeterd doordat leerlingen samen nieuwe elementen leren ontdekken. Ze leren in groep samen te werken en leren kritisch te kijken naar resultaten. Ook is bewezen dat de scores van de leerlingen stijgen wanneer leerlingen buiten les krijgen.

Dit was het geval voor alle lesgebieden. Door buiten te leren en zelf de wereld te ontdekken wordt er meer kennis vastgezet. Natuurlijk is outdoor learning ook beter voor de gezondheid. Het kan een belangrijke factor spelen bij het voorkomen van obesitas bij kinderen. Outdoor learning heeft ook een positieve invloed op gedrag en verbetert de communicatieve vaardigheden. Leerlingen die storend gedrag vertonen in de klas kunnen zich in de buitenlessen ontpoppen tot leiders die structuur bieden aan de andere leerlingen.

Heeft u behoefte om de vormgeving van uw buitenlesdag te bespreken? Een van onze adviseurs komt graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.